Dit is een optioneel punt in de route. De route over de oude St. Jorisbrug laten gaan zorgt ervoor dat je meer van de historische route loopt.

De St. Jorisbrug was de naam die de scouts gegeven hebben aan het bruggetje over het meertje. Dit bruggetje gaf de toegang tot de Ooijpolder en lag vlak bij het kerkje van Persingen. Het bruggetje is inmiddels gesloopt en er ligt een trekpontje. Het pontje sluit aan een kant aan op de doorgaande openbare weg naar het kerkje van Persingen en aan de andere kant op een boerenstruinpad. Via dit pad is het makkelijk om vanuit de richting Nijmegen de Ooijpolder in te gaan. Er waren plannen om het pontje tot St. Jorispont te dopen. Waarom dit tot op heden niet gebeurd is weten we (nog) niet.